Beethovenorchester Bonn mit Maria Bengtsson (Sopran): Freitagskonzert 3 - Enigma

Maria Bengtsson, Foto: Monika Rittersahaus